Ấn phẩm

Tên tài liệu Ngày cập nhật File
Giáo trình văn hóa thể thao 18/10/2021 Tải xuống
Luật thi đấu Điền kinh 18/10/2021 Tải xuống
Lý luận và phương pháp thể dục thể thao 18/10/2021 Tải xuống
Tuyển chọn vận động viên thể thao 18/10/2021 Tải xuống
Giáo dục thể chất 6 05/10/2021 Tải xuống
Giáo trình Điền kinh 24/09/2021 Tải xuống
Giáo trình Bóng đá (tập 1) 24/09/2021 Tải xuống
Bóng rổ: Kỹ thuật và phương pháp tập luyện 23/09/2021 Tải xuống
Nâng cao sức khỏe bằng phương pháp tập chạy và đi bộ 23/09/2021 Tải xuống
Giáo trình Bóng rổ: Phương pháp giảng dạy, huấn luyện, nghiên cứu khoa học và tổ chức thi đấu 23/09/2021 Tải xuống
  1 2   
© SIC 2021 - All rights reserved.