Hướng dẫn tập luyện

Các nguyên tắc và phương pháp đúng khi tập luyện và giảng dậy môn Đá cầu

Lứa tuổi: 12 - 19

Giảng dạy đá cầu cũng như các môn thể thao nói chung cần tuân thủ các nguyên tắc, phương pháp đã được đúc rút qua thực tiễn thành lý luận dạy học, đồng thời phải nắm vững và vận dụng có hiệu quả quy luật hình thành kỹ năng, kỹ xảo vào quá trình giảng dạy nhằm giúp cho người học xây dựng và hình thành được khái niệm vận động và cảm giác vận động đúng, thông qua tập luyện để tăng cường sức khỏe.

Phương pháp giảng dạy kỹ thuật tâng cầu bằng đùi

Bước 1: Xem làm mẫu động tác - nghe giảng giải phân tích kỹ thuật động tác.

Bước 2: Tập mô phỏng động tác, chú ý phương hướng lăng chân đá cầu, dừng chân khi đùi vuông góc với thân bằng cách đưa 2 bàn tay song song ngang tầm khớp hông và lăng chân. Khi đùi chạm tay thì dừng lại.

Bước 3. Tập có cầu. Yêu cầu tâng cầu 1 chân, 2 chân, chú ý đường đi của cầu, thân người thẳng tự nhiên, chân trụ thẳng, tần số tiếp xúc cầu nhỏ.

Những sai lầm thường mắc và cách sửa khi tâng cầu. Thời điểm tiếp xúc cầu sớm, muộn, dẫn đến đường cầu bay xiên và thân người bay ra trước

Cách sửa: Tự điều chỉnh, chú ý lăng chân muộn-sớm. - Điểm tiếp xúc với cầu sai dẫn đến cầu bay ra trước - bay xiên vào thân người.

Cách sửa: Chú ý di chuyển sao cho điểm rơi của cầu cách thân người 2/3 chiều dài của đùi để tiếp xúc cầu vào 1/3 mặt trước đùi phía gối.

2. Phương pháp giảng dạy kỹ thuật chuyền cầu bằng đùi

- Đứng 2 hàng ngang đối diện, cách nhau 2m, cự ly giãn cách. Người hàng bên này tung cho người hàng bên kia đá, cầu bay vòng cung tói người tung cầu.

- Chia nhóm 3 ngƣời đứng theo hình tam giác đều để đá chuyền cầu cho nhau.

3. Phương pháp giảng dạy kỹ thuật tâng chuyền cầu bằng má trong bàn chân

а. Tập kỹ thuât tâng, đỡ cầu bằng má trong bàn chân.

Bước 1: Xem làm mẫu, nghe giảng giải kỹ thuật động tác.

Bước 2: Tại chỗ tập mô phỏng động tác bằng má trong trên 1 chân, trên 2 chân. Chú ý mở đùi và lăng cẳng chân sao cho khi tiếp xúc cầu, má trong bàn chân hướng lên trên.

Bước 3: Tập với cầu. Người tập tự tung cầu, tâng trên 1 chân, 2 chân.

b. Tập chuyền cầu bằng má trong bàn chân

- Người tập đứng 2 hàng ngang đối diện và cách nhau 2.5-3m. Một người tung cho người kia đá, sau 5 - 7 lần thì đổi.

- Đá chuyền theo nhóm 3 người, đứng theo hình tam giác đều.

4. Phương pháp giảng dạy kỹ thuật phát cầu

Bước l: Người tập xem làm mẫu, nghe giảng giải, phân tích kỹ thuật động tác.

Bước 2: Đứng tư thế chuẩn bị và tung cầu sao cho điểm cầu rơi cách điểm dọi trọng tâm cơ thể khoảng 50- 60cm, điểm rơi của cầu đúng vào mu bàn chân, khi chân lăng về trước đá cầu bàn chân cách mặt sân khoảng 35- 40cm. Sau khi tung 3-5 lần đạt yếu cầu thì chuyển sang tập.

Bước 3: Đứng ở tư thế chuẩn bị lăng chân đá cầu. Yêu cầu lăng chân đá cầu với tốc độ tăng dần, lăng đúng hướng, chân trụ phải giữ nguyên và thân trên không ngả ra sau.

Bước 4: Tập động tác đá phát cầu. Người tập đứng theo 2 hàng ngang đối diện nhau, cách nhau khoảng 4- 5m, sau đó kéo dài cự ly đến 12-13m

Những sai lầm thường mắc và cách sửa khi tập đá phát cầu.

- Tung cầu xa hoặc gần.

Cách sửa: Đứng ở tư thế chuẩn bị tự tung cầu để điều chỉnh.

- Khi lăng chân thân người ngả ra sau dẫn đến chân lăng lên cao tiếp xúc cầu nên đường cầu bay bổng.

Cách sửa: Tập lăng chân đá, khi chân qua phƣơng thẳng đứng thì ghìm thân người lại và hơi gập về trước.

- Khi tiếp xúc cầu cổ chân thả lỏng dẫn đên đƣòng cầu bay bổng hoặc đôi khi bay về phía sau.

Cách sửa: Khi phát cầu chú ý trƣớc khi chân chạm cầu không chế cổ chân, mũi bàn chân duỗi thẳng.

5. Phương pháp giảng dạy kỹ thuật đá má ngoài

a. Tâng cầu bằng má ngoài

Bước 1. Cho người tập xem mẫu, nghe phân tích giảng giải kỹ thuật động tác.

Bước 2: Tập mô phỏng động tác trên 1 chân, sau đó tập 2 chân luân phiên không có cầu.

Bước 3: Tập như trên theo 2 cách: tự tung cầu rồi tâng cầu trên 1 chân và có người phục vụ tâng cầu.

b. Chuyền cầu bằng má ngoài bàn chân

Bước 1: Tập động tác mô phỏng không có cầu, chú ý hướng lăng chân là hướng định đá cầu tới.

Bước 2: Tập với cầu có người phục vụ tung cầu. Yếu cầu đường cầu được đá đi bay cao ngang hoặc trên tầm ngực và đúng vị trí người phục vụ.

Bước 3. Đứng 2 hàng ngang đối diện, tập chuyền cầu qua lại bằng kỹ thuật trên và tập theo đội hình 3 người.

6. Phương pháp giảng dạy kỹ thuật đỡ ngực

- Xây dựng khái niệm vận động, cảm giác vận động đúng qua xem làm mẫu, phân tích kỹ thuật sau đó tập không có cầu với hình thức 2 hàng ngang đối diện, 1 hàng tập, 1 hàng quan sát.

- Sau khi có cảm giác đúng thì tập với cầu.

7. Phương pháp giảng dạy tâng cầu bằng mu bàn chân

Bước 1: Làm mẫu, phân tích kỹ thuật.

Bước 2: Tập mô phỏng động tác bằng 1 chân, 2 chân.

Chú ý không dùng lực bình thƣờng để tâng cầu và mặt phang mu bàn chân vuông góc với phương thẳng đứng khi tiếp xúc với cầu.

Bước 3. Tập với cầu trên 1 chân, sau đó tập trên 2 chân.

8. Phương pháp giảng dạy đá chuyển cầu bằng mu bàn chân

Sau khi người tập dã tâng được 10-15 lần bàng mu bàn chân trên 2 chân thì chuyển sang hình thức đá chuyền cầu như sau:

- Đứng đối diện và cách nhau 2,5-3m đá chuyền qua lại cho nhau. Khi chuyền qua, lại được 5 lần thì 4-5 người đứng thành 1 nhóm tâng chuyển cầu cho nhau. Lúc đầu chuyền cách người, sau thành thạo có thể chuyền vào bất kỳ vị trí nào trong nhóm./.

© SIC 2021 - All rights reserved.